Drvene kuće sa više uglova. Broj uglova po želji – osmougane, dvanaestougaone  … dvadesetougaone …. Izaberite onu koja Vam se najviše sviđa.

Osmougaoni objekat – drvene kuce –  model OK3
Na prikazanoj slici 20.5 kvm prizemlje + sprat 20.5m2 –  od ravne daske sa izolacijom i tremom 2x2m i spratom.
Cena: 10.730 evra. Ili 500 evra po kvadratu, / obračunava se samo osnova /+ trem zatvoren sa jedne strane 120 evra po kvadratu.
Cena za prizemni objekat je 380 evra po kvadratu od ravne daske.
Cena od poluoblica je 450 evra po kvadratu za prizemne i 570 evra za objekte sa spratom, / obračunava se samo osnova /.
Dvadesetougaoni objekat drvene kuce – model OK1
Na slici objekat od 32 kvm, i cena je 12.160 evra od ravne daske.
500 evra po kvadratu, za objekte sa spratom / obračunava se samo osnova /
Cena za prizemni objekat je 380 evra po kvadratu od ravne daske.
Cena od poluoblica je 450 evra po kvadratu za prizemne i 570 evra za objekte sa spratom, / obračunava se samo osnova /.
Dvadesetougaoni objekat drvene kuce sa spratom – OK2, 32kvm prizemlje + sprat 32m2 + trem 10kvm. Ravna daska.
Cena: 16,850 evra
500 evra po kvadratu, za objekte sa spratom / obračunava se samo osnova /
Cena za prizemni objekat je 380 evra po kvadratu od ravne daske.
Cena od poluoblica je 450 evra po kvadratu za prizemne i 570 evra za objekte sa spratom, / obračunava se samo osnova /.

Pin It on Pinterest

Share This