Drvene kuće

IZRAĐUJEMO KUĆE OD DRVETA – ZA STAMBENE I POSLOVNE NAMENE, KAO I KUĆICE ZA DECU.

brzo, lako i jednostavno!

IZRAĐUJEMO KUĆE OD DRVETA – ZA STAMBENE I POSLOVNE NAMENE. KUĆE OD DRVETA SE IZRAĐUJU OD RAVNE DASKE 2CM SA SPOLJNJE STRANE ZIDA ILI POLUOBLICA 2.4CM, A POKRIVENE SU LIMOM. NA KROVU JE LIM, OSB TABLA I VODONEPROPUSNA FOLIJA. KUĆE OD DRVETA MOGU BITI SA IZOLACIJOM ILI BEZ NJE. IZOLACIJA JE MINERALNA VUNA 5CM, VODONEPROPUSNA FOLIJA + LAMPERIJA 1.4CM. U PODU JE BRODSKI POD 2CM, A IZOLACIJA JE STIROPOR 8CM I FOLIJA. NA KROVU JE IZOLACIJA VUNA 5CM, FOLIJA I LAMPERIJA 1.4CM.
MODELI SU RAZLIČITIH VELIČINA, A MOŽETE I VI DIZAJNIRATI MODEL PO VAŠIM ŽELJAMA I ZA VAŠE NAMENE. JAVITE SE NA 0692180500 – 0692280500 – „KUĆICE NENIĆ NIŠ“. STOJIMO VAM NA RASPOLOAGANJU ZA SVE DOGOVORE.

Cene:

OD POLUOBLICA SA OLUCIMA I PROSTORIJAMA 290 EVRA PO KVADRATU.

OD RAVNE DASKE SA OLUCIMA I PROSTORIJAMA 260 EVRA PO KVADRATU.

Terasa 100  evra po kvadratu sa podom i ogradom.

Samo pokrivena terasa 85 evra po kvadratu.

CENE SE ODNOSE NA SIVU FAZU, BEZ STRUJE, VODE I BETONSKE PLOCE. PROZORI, VRATA, POD, KROV, OLUCI, PROSTORIJE I MONTAZA ULAZE U CENU.

OBAVEZE PORUČIOCA:

OBEZBEDITI SMEŠTAJ I HRANU ZA MAJSTORE, UKOLIKO SE KUĆA MONTIRA VIŠE DANA. VREME MONTAŽE ZAVISI OD DIMENZIJA I MODELA KUĆE. ZA OBJEKTE OD 30KVM I VEĆE SE PLAĆA DOSTAVA 65 RSD PO KILOMETRU U OBA PRAVCA

modeli

Drvene kuća – brvnara model BNG35

 Ravna daska sa olucima i prostorijama 260 evra kvadrat + terasa 100 evra kvadrat.

Drvene kuća – brvnara model BNG36

Ravna daska sa olucima i prostorijama 260 evra kvadrat + terasa 120 evra kvadrat.

Drvena kuća BNG37 – ravna daska sa izolacijom

Ravna daska sa olucima i prostorijama 260 evra kvadrat + terasa 100 evra kvadrat.

Drvene kuća – brvnara model BNG33

Ravna daska sa olucima i prostorijama 260 evra kvadrat 

Drvene kuća – brvnara model BNG34

Cena: 290 EUR po kvadratu  

Drvena kuća model PRO 1

Cena: 260 EUR po kvadratu + terasa 120 EUR po kvadratu

Drvene kuća – brvnara model BNG32

Cena: 290 EUR po kvadratu + terasa 100 EUR po kvadratu

Drvene kuća – brvnara model BNG3

 Lamperija  sa olucima i prostorijama 230 evra kvadrat + terasa 100 evra kvadrat.

Drvena kuća model BNG 30

Cena: 290 EUR po kvadratu + terasa 100  EUR po kvadratu

Drvene kuća – brvnara model BNG25

 Lamperija  sa olucima i prostorijama 230 evra kvadrat + terasa 100 evra kvadrat.

Drvene kuća – brvnara model PRO 5

Cena: 8220 evra – 260 EUR po kvadratu + terasa 100 EUR po kvadratu

Drvena kuća model BNG 4

Cena: 260 EUR po kvadratu + terasa 85 EUR po kvadratu

Drvene kuća – brvnara model BNG6

Cena: 260 EUR po kvadratu + terasa 100 EUR po kvadratu

Drvene kuća – brvnara model BNG 19

Cena: 290 EUR po kvadratu + terasa 85 EUR po kvadratu

Drvena kuća model BNG 20

Cena: 290 EUR po kvadratu + terasa 85 EUR po kvadratu

Drvene kuća – brvnara model BNG28

Cena: 260 EUR po kvadratu + terasa 100  EUR po kvadratu

Drvene kuća – brvnara model BNG 5

Cena: 290 EUR po kvadratu + terasa 100 EUR po kvadratu

Drvena kuća model BNG 26

Cena: 260 EUR po kvadratu + terasa 100  EUR po kvadratu

Drvene kuća – brvnara model BNG2

Cena: 290 EUR po kvadratu + terasa 100 EUR po kvadratu

Drvene kuća – brvnara model BNG 5

Cena: 260 EUR po kvadratu + terasa 120 EUR po kvadratu

Drvena kuća model BNG 31

 Lamperija – 230 evra kvadrat + terasa 100 evra kvadrat.

Drvene kuća – brvnara model BNG9

 Lamperija stambeni deo 230 evra kvadrat + terasa 100 evra kvadrat. 

Drvene kuća – brvnara model BNG 15

Cena: 290 EUR po kvadratu + terasa 100  EUR po kvadratu

Drvena kuća model BNG 16

Cena: 260 EUR po kvadratu + terasa 100  EUR po kvadratu

Drvene kuća – brvnara model BNG14

Poluoblice cena: 290 EUR po kvadratu + terasa 100  EUR po kvadratu

Drvene kuća – brvnara model BNG 1

Poluoblice cena: 290 EUR po kvadratu + terasa 100 EUR po kvadratu

Drvena kuća model BNG 24

Poluoblice cena: 290 EUR po kvadratu + terasa 100  EUR po kvadratu

Drvene kuća – brvnara model BNG21

 Lamperija  sa olucima i prostorijama 230 evra kvadrat + terasa 100 evra kvadrat.

Drvene kuća – brvnara model BNG 22

 Lamperija  sa olucima i prostorijama 230 evra kvadrat + terasa 100 evra kvadrat.

Drvena kuća model BNG 27

Cena: 260 EUR po kvadratu + terasa 100 EUR po kvadratu

Drvene kuća – brvnara model BNG29

Cena: 260 EUR po kvadratu + terasa 100  EUR po kvadratu

Drvene kuća – brvnara model BNG 18

Poluoblice cena: 290 EUR po kvadratu + terasa 100 EUR po kvadratu

Drvena kuća model BNG 13

Ravna daska cena: 260 EUR po kvadratu + terasa 100  EUR po kvadratu

Drvene kuća – brvnara model BNG23

Cena: 260 EUR po kvadratu + terasa 100 EUR po kvadratu

Drvene kuća – brvnara model BNG 17

Cena:8700 evra – 6mx5m –  290 EUR kvadrat. Poluoblice sa olucima i prostorijama.

Drvena kuća model BNG 7

Cena: poluoblice  290 EUR po kvadratu + terasa 100  EUR po kvadratu

Drvene kuća – brvnara model BNG10

Cena: ravna daska 260 EUR po kvadratu + terasa 100  EUR po kvadratu

Drvene kuća – PRO4

Cena: ravna daska  260 EUR po kvadratu + terasa 100  EUR po kvadratu

Drvene kuća – BNG38

Ravna daska sa olucima i prostorijama 260 evra kvadrat + terasa 100 evra kvadrat.

Drvene kuća – brvnara model BNG39

Ravna daska sa olucima i prostorijama 260 evra kvadrat + terasa 100 evra kvadrat.

Drvene kuća, model BNG40

Cena:poluoblice  290 EUR po kvadratu + terasa 100  EUR po kvadratu

Drvena kuća, model BNG41

Ravna daska sa olucima i prostorijama 260 evra kvadrat + terasa 100 evra kvadrat.

Radno vreme

Ponedeljak - Petak
07:00 - 15:00

Kontakti

069/21-80-500

069/22-80-500

astrokucicenis@gmail.com

Proizvodnja i kancelarija

Čamurlijski put bb
Broj poseta:

0

Pin It on Pinterest

Share This