Novi modeli u našoj ponudi !

FINSKE KUĆICE

 

Cene ovakvih modela:

Od ravne daske 380 evra po kvadratu.

Od poluoblica 440 evra po kvadratu.

Finske kućice

NAJNOVIJI MODELI U NAŠOJ PONUDI

Model F 1

 18m2, ravna daska
Cena, 380 evra po kvadratu.
Cena: 6.840 evra, bez terase
Cena sa terasom 4,6x3m je 8.220 evra.

Model F2

32m2, poluoblica.
Cena, 440 evra po kvadratu.
Cena: 14.080 evra.

Model F3

40m2, poluoblica
Cena 440 evra po kvadratu
Cena: 17.600 evra

Model F4

35m2, poluoblica.
Cena 440 evra po kvadratu.
Cena: 15.400 evra

Pin It on Pinterest

Share This